ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง


ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการงานซักฟอก ประมาณ 390,000 กิโลกรัมฯ

ไฟล์ที่แนบมาด้วย : [a1590051640].pdf