ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง


ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างผนังคอนกรีตป้องกันน้ำท่วม (บ้านบุ่ง) หมู่ที่ 3 ตำบลสองคอน อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์ฯ

ไฟล์ที่แนบมาด้วย : [a1587962153].pdf