ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น อต.ถ.60-001 สายบ้านหนองกลาย หมู่ที่ 5 เชื่อมต่อกับ หมู่ที่ 8 บ้านใหม่บุ่งวังงิ้ว ตำบลป่าเซ่า จำวน 2 ช่วงฯ

ไฟล์ที่แนบมาด้วย : [a1587970857].pdf