ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง


ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภค ประเภทไข่ไก่ จำนวน 153,000 ฟองฯ

ไฟล์ที่แนบมาด้วย : [a1587975194].pdf