ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง


ประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภค ประเภทไข่ไก่ จำนวน 153,000ฟองฯ

ไฟล์ที่แนบมาด้วย : [a1588046158].pdf