ข่าวสารประชาสัมพันธ์


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ บุคคลภายนอกโครงการจ้างงานเร่งด่วนเพื่อช่วยงานประกันสังคมเนื่องจากเหตุสุดวิสัยอันเกิดจากการรระบาดของโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ พ.ศ.2563 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สนับสนุนงานประกันสังคม

ไฟล์ที่แนบมาด้วย : [a1592550516].pdf