ข่าวสารประชาสัมพันธ์


ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกโดยวิธีจับฉลาก เพื่อจัดลำดับรายชื่อให้ขึ้นบัญชีสำรองผู้ประสงค์จะจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลจังหวัดอุตรดิตถ์

ไฟล์ที่แนบมาด้วย : [a1595582348].pdf