ข่าวสารประชาสัมพันธ์


การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย มีนโยบายใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์เป็นช่องทางหลักในการรับหนังสือและเอกสารจากหน่วยงานภายนอก

ไฟล์ที่แนบมาด้วย : [a1596421155].pdf