สำนักงานจังหวัดอุตรดิตถ์

มุ่งมั่นสู่ระบบมาตรฐานสากลด้านการจัดการและสัมฤทธิ์ผลของงานภาครัฐ (P.S.O.)

Image

บุคลากรดีเด่นของสำนักงานจังหวัดอุตรดิตถ์


ประจำเดือน

ประจำเดือน ตุลาคม 2562 - พฤศจิกายน 2562

ประจำเดือน ธันวาคม 2562 - มกราคม 2563

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 - เมษายน 2563

ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 - มิถุนายน 2563

ติดต่อสำนักงาน

แผนที่

ที่อยู่

สำนักงานจังหวัดอุตรดิตถ์ (ชั้น 4)
ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์
ถนนประชานิมิตร ตำบลท่าอิฐ
อำเมืองอุตรดิตถ์
จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000

โทรศัพท์ (Phone)

055-411977

โทรสาร (Fax)

055-411003

Email Address

yuttasat21905@gmail.com

ไปที่เว็บไซต์จังหวัดอุตรดิตถ์