สำนักงานจังหวัดอุตรดิตถ์

มุ่งมั่นสู่ระบบมาตรฐานสากลด้านการจัดการและสัมฤทธิ์ผลของงานภาครัฐ (P.S.O.)

Image

นายสันทัด แสนทอง
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุตรดิตถ์

โครงสร้างภารกิจและการแบ่งงานของสำนักงานจังหวัดอุตรดิตถ์

ติดต่อสำนักงาน

แผนที่

ที่อยู่

สำนักงานจังหวัดอุตรดิตถ์ (ชั้น 4)
ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์
ถนนประชานิมิตร ตำบลท่าอิฐ
อำเมืองอุตรดิตถ์
จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000

โทรศัพท์ (Phone)

055-411977

โทรสาร (Fax)

055-411003

Email Address

yuttasat21905@gmail.com

ไปที่เว็บไซต์จังหวัดอุตรดิตถ์